Specialistuddannelsen

Velkommen til specialistuddannelsen i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi


Vi kommer til at møde Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Buber, Rosa, Yalom m.fl. 

På uddannelsen tager vi livtag med de store filosofiske tanker og anvender dem til at åbne vores blik på det terapeutiske rum – og de mennesker vi møder her. Vi vil undersøge hvad begreber som resonans, kastethed og livsverden giver af forståelsesmuligheder for os selv og vores klienter. Dette er blot noget af det landskab vi vil betræde, og vi vil forhåbentlig efterfølgende opleve at kigge på verden og vores praksis med fornyet kraft.

Vi har valgt udelukkende at have danske undervisere med, idet vi i Danmark har en lang og væsentlig tradition for eksistenstænkning, fænomenologi og terapi.Hurtigt overblik over uddannelsen

Undervisere og supervisorer: Anders Fogh Jensen, Trine Garff, Line Neustrup, Kasper Lysemose, Casper Feilberg og Christian Hjortkjær
Målgruppe: Psykologer og læger. Vi tilbyder desuden 25% af pladserne til personer med anden relevant akademisk baggrund
Indhold  106 timers  undervisning, og 60 timers supervision
Litteratur: Kompedium med primær-, sekundær- og skønlittatur. Bogen “Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegård?” af Anders Fogh Jensen
Godkendelser: Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening under specialiseringsmodulet 12.4.4.2.2. Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi med voksne samt specialiseringsmodulet 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde indenfor sundhedspsykologi med voksne
Pris: 75.000 DKK. for hele uddannelsen. Delbetaling tilbydes uden ekstra gebyrer.
Forplejning til undervisning: Frokost og eftermiddagskage. Hele dagen – kaffe/the og vand.
Forplejning til supervision
Hele dagen – kaffe/the og vand og chokolade

Sted: La Oficina, Frederiksberg  (undervisning), Gammel Mønt 14, København (supervision)
Dato: april 2023-oktober2024

Tilmeld dig her

Undervisningsplanen

Uddannelsen består af 10 undervisningsmoduler, samt et eksamensmodul. Uddannelsen er bygget op således, at der første dag i et modul undervises i grundlagsteorien, og på anden dagen tages teorien ind i terapeutrummet. Hermed udvikles de terapeutiske færdigheder løbende henimod, at du bliver specialist i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi. 

I

Introduktion

Fænomenets idéhistorie

Underviser: 
Anders Fogh Jensen

Medunderviser:
Trine Garff

Læs mere

II

Fænomenologisk landkort 

Underviser:

Anders Fogh Jensen

Husserl og fænomenologi

Gæsteunderviser:
Kasper Lysemose

Læs mere

IIa

Fænomenologi i terapiUnderviser:

Trine Garff

Medunderviser:
Anders Fogh Jensen

Læs mere

III

Væren-i-verden


Underviser:

Anders Fogh Jensen

Væren-i-verden i terapi


Underviser:

Trine Garff

Læs mere

IV

Livsverden og menneskelig væren 

Følelser og det førrefleksive


Gæsteunderviser:

Casper Feilberg

Læs mere

IVa

Fænomenologi, krop og følelser i terapi

Underviser:
Trine Garff
Medunderviser:

Anders Fogh Jensen

Læs mere

V

Mødet og den anden

Underviser:

Trine Garff

Læs mere

Va

Mødet og den anden i terapien


Underviser:

Trine Garff

Læs mere

VI

Fortvivlelse og angst

Underviser:

Anders Fogh Jensen

Læs mere

VIa

Fortvivlelse og angst i terapienUnderviser:

Trine Garff

Læs mere

VII

Kræfter og frihed 
Underviser:

Anders Fogh Jensen

Læs mere

VIIa

Kræfter og frihed i terapienUnderviser:

Trine Garff

Læs mere

VIII

Hvad er mening

Underviser:
Anders Fogh JensenMening i terapien


Underviser: Trine Garff

Læs mere

IX

Utilstrækkelighed 

Gæsteunderviser:

 Christian Hjorthjær


Utilstrækkelighed i terapien


Underviser: Trine Garff

Læs mere

X

Stress

Underviser:
Anders Fogh Jensen


Stress i terapien


Underviser: Trine Garff

Læs mere

X

Resonans

Underviser:
Anders Fogh Jensen

Resonans i terapien

Underviser: Trine Garff

Læs mere

XI

EksamenEksaminator:

Anders Fogh Jensen
Trine Garff

Læs mere

XIa

Eksamen

Eksaminator:

Anders Fogh Jensen

Trine Garff

Overrækkelse af bevis

Læs mere

Supervisionen på uddannelsenSupervisionen bliver varetaget i hold på max 7 personer af to forskellige supervisorer, Line Neustrup og Trine Garff. Grupperne skifter supervisor undervejs i forløbet, således at supervisanderne modtager 20 timer hos Line og 40 timer hos Trine.


Supervisionen vil tage afsæt i eksistentiel fænomenologisk filosofi og psykologi (teori) og metode, og vil følge undervisningsplanen. Fokus vil være på at integrere den teoretiske og metodiske undervisning i deltagernes egen praksis. Det forventes, at deltagerne undervejs medbringer videooptagelser af egne forløb mhp. metode-supervision. Ligeledes forventes åbenhed og et personligt engagement hos supervisanderne.dato for supervisionsholdene

FORMÅL, MÅL OG UDDANNELSESPLAN

Læs om det hele her