Specialistuddannelse 2024/26

Velkommen til specialistuddannelsen i eksistentiel- fænomenologisk psykoterapi


Vi kommer til at møde Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Buber, Rosa, Yalom m.fl.
På uddannelsen tager vi livtag med de store filosofiske tanker og anvender dem til at åbne vores blik på det terapeutiske rum – og de mennesker vi møder her. Vi vil undersøge hvad begreber som resonans, kastethed og livsverden giver af forståelsesmuligheder for os selv og vores klienter. Dette er blot noget af det landskab vi vil betræde, og vi vil forhåbentlig efterfølgende opleve at kigge på verden og vores praksis med fornyet kraft.


Vi har valgt udelukkende at have danske undervisere med, idet vi i Danmark har en lang og væsentlig tradition for eksistenstænkning, fænomenologi og terapi.

Hurtigt overblik over uddannelsen


Undervisere og supervisorer
: Anders Fogh Jensen, Casper Feilberg, Christian Hjortkjær, Kasper Lysemose, Line Neustrup, Mette Vestager, Pia Søltoft og Trine Garff
Målgruppe: Psykologer og læger. Vi tilbyder desuden 25% af pladserne til personer med anden relevant akademisk baggrund
Indhold: 105 timers undervisning, og 60 timers supervision
Litteratur: Kompedium med primær-, sekundær- og skønlittatur.
Godkendelser: Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening under specialiseringsmodulet 12.4.4.2.2. Klinisk teori og træning indenfor psykoterapi med voksne samt specialiseringsmodulet 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde indenfor sundhedspsykologi med voksne
Pris: 77.000 DKK. for hele uddannelsen. Delbetaling tilbydes uden ekstra gebyrer.
Forplejning til undervisning: Frokost og eftermiddagskage. Hele dagen – kaffe/the og vand.
Forplejning til supervision: Morgenmad, og eftermiddagskage. Hele dagen – kaffe/the og vand og chokolade
Sted: La Oficina, Frederiksberg (undervisning), Gammel Mønt 14, København (supervision)
Dato: September 2024- april 2026

Tilmeld dig her

Undervisningsplanen

Uddannelsen består af 10 undervisningsmoduler, samt et eksamensmodul. Uddannelsen er bygget op således, at der første dag i et modul undervises i grundlagsteorien, og på anden dagen  sættes teorien ind i vores praksis. Hermed udvikles de terapeutiske færdigheder løbende henimod, at du bliver specialist i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi.

I

Introduktion
“Det eksistentiel-fænomenologiske hus
– et grundlag, et håndværk og et møde”Underviser:

Trine Garff

Læs mere

II

Et fænomenologisk kort

og

Husserl og fænomenologiUnderviser:

Kasper Lysemose

Læs mere

IIa

Fænomenologi i terapi


Underviser:

Trine Garff

Læs mere

III

Væren-i-verden

Underviser:

Anders Fogh Jensen

Læs mere

IIIa

Væren-i-verden, kastethed og døden i terapi
Underviser:

Trine Garff

Læs mere

IV

Livsverden og menneskelig væren

Følelser og det førrefleksive
Underviser:

Casper Feilberg

Læs mere

IVa

Fænomenologi og krop i terapi
Underviser:

Trine Garff

Læs mere

V

Kunsten at vælge sig selv
Underviser:
Pia Søltoft

Læs mere

Va

Fortvivlelse og angst i terapien

Dialektik og eksistenspoler


Underviser:
Trine Garff

Læs mere

VI

Mødet og den anden

Hvem er det menneske, som træder frem som den anden?


Underviser:

Trine Garff

Læs mere

VIa

Mødet og den anden i terapien

Træde frem som den anden


Underviser:

Trine Garff

Læs mere

VII

Utilstrækkelighed
Underviser:
Christian Hjorthjær

Utilstrækkelighed i terapien
Underviser:
Trine Garff

Læs mere

VIII

Resonans

Underviser:
Anders Fogh Jensen

Læs mere

IX

Frihed og valg

Underviser:
Kasper Lysemose

Læs mere

IXa

Frihed og valg i terapien

Underviser:
Trine Garff

Læs mere

X

Stress og eksistens

Underviser:
Mette Vesterager

Læs mere

XI

Eksamen
Eksaminator:
Line Neustrup
Trine Garff

Læs mere

Supervisionen på uddannelsen

Supervisionen bliver varetaget i hold på max 8 personer af to forskellige supervisorer, Line Neustrup og Trine Garff.

Grupperne skifter supervisor undervejs i forløbet, således at supervisanderne modtager 30 timer hos Line og 30 timer hos Trine.


Supervisionen vil tage afsæt i eksistentiel fænomenologisk filosofi og psykologi (teori) og metode, og vil følge undervisningsplanen. Fokus vil være på at integrere den teoretiske og metodiske undervisning i deltagernes egen praksis.

Det forventes, at deltagerne undervejs medbringer videooptagelser af egne forløb mhp. metode-supervision. Ligeledes forventes åbenhed og et personligt engagement hos supervisanderne.

dato for supervisionsholdene

Formål, mål og uddannelsesplan

Læs mere om det hele

Kontakt


Det Eksistentielle Hus

Gammel Mønt 14, 1. sal 1117 København K

Kursus@eksi.dk
tlf: 60 90 92 93