Nietzsche og Sartre

VII

Frihed og kræfter

Igennem Nietzsches filosofi skal vi åbne forståelsen af mennesket som bundter af kræfter. Ofte sidder vi i terapi overfor det, Nietzsche kalder ressentiment eller ganske enkelt nihilisme, uden at dette dog tematiseres af klienten. Hvad alt dette betyder vil Anders redegøre for om formiddagen.
Derefter skal det handle om Sartres etablering af eksistentialismen, hvori den består, og hvad det vil sige at være et menneske, der undertiden skyder sin vilkår fra sig. Hvad vil det sige, at mennesket drømmer om at være en ting? Ja, det vil Anders forklare.

Trine vil tage os igennem, hvorledes Sartre udvikler et mere socialt og betinget syn på mennekset i sit senere forfatterskab. 
På andendagen vil vi ved både Trine og Anders tale om, hvad Nietzsches og Sartres tanker betyder for terapi i praksis.

Dato: 8.2.24
Tid: 9-16