Mødet og den anden

V

Mødet og den anden

De næste to dage, vil vi stifte bekendtskab med Martin Buber. Buber var interesseret i det liv, der finder sted mellem mennesker og kan på mange måder siges at udgøre en teori om relationen – eller en almen teori om det mellemmenneskelige. Buber blev kaldt “mødets filosof”. Endvidere vil vi igen møde Merleau-ponty, og se nærmere på “den anden”.
Vi vil også stifte bekendtskab med, hvorledes Heidegger beskriver samværen (Mitsein), hvordan vi er sammen som mennesker og hjemfalder til former for væren, der kan være inautentiske, men dog ganske normale.

Dato: 26.11.23
Tid: 9-16