Mødet og den anden

VI
Mødet og den anden

I dag vil vi arbejde med “hvem er det mennesk, som træder frem som den anden”.

Vi vil her arbejde med vores menneskesyn, vores idé, værdier samt dyder.

Endvidere vil vi stifte bekendtskab med Martin Buber. Buber var interesseret i det liv, der finder sted mellem mennesker og kan på mange måder siges at udgøre en teori om relationen – eller en almen teori om det mellemmenneskelige. Buber blev kaldt “mødets filosof”. Endvidere vil vi igen møde Merleau-ponty, og se nærmere på “den anden”.