Kierkegaard i terapi

Fortvivlelse og angst i terapi. Bevægelse og eksistenspoler

I dag vil vi se nærmere på bevægelse og eksistenspoler hos Kierkegaard. I terapien bruges dette også som et metodisk greb; et greb der kan hjælpe os med at udfolde fænomenet vi arbejder med.

Vi vil se på Kierkegaards nøglebegreber fortvivlelse, angst og kærlighed – som spiller en ikke ubeskeden rolle hos vores klienter. Igennem Kierkegaards begreb om fortvivlelse bliver det tydeligt, hvordan forskellige former for fortvivlelse er i spil i terapien, og hvordan den er koblet til angst. At trænge ind i angstens væsen skal hjælpe os til at belyse, hvilke former for angst det er, vi møder i terapi.