Kierkegaard

VI

Fortvivlelse og angst

Denne gang skal vi trænge ind i den verdenskendte danske filosof Søren Kierkegaards univers. Anders vil tage os igennem Kierkegaards antropologi, dvs. udlægning af, hvori den menneskelige eksistens består.

Vi vil se på Kierkegaards nøglebegreber fortvivlelse, angst og kærlighed – som spiller en ikke ubeskeden rolle hos vores klienter. Igennem Kierkegaards begreb om fortvivlelse bliver det tydeligt, hvordan forskellige former for fortvivlelse er i spil i terapien, og hvordan den er koblet til angst. At trænge ind i angstens væsen skal hjælpe os til at belyse, hvilke former for angst det er, vi møder i terapi.
Ved uddannelsens begyndelse udleveres Anders Fogh Jensens bog, Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?


Dato: 24.11.23
Tid: 9-16