Jonas Bøyesen Jarlskov

Jonas Bøyesen Jarlskov
Aut. Psykolog / Partner hos Det Eksistentielle Hus


Mit navn er Jonas Bøyesen Jarlskov. Jeg er uddannet psykolog (cand. psych. aut.), autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg tilbyder både terapi, supervision, kurser, foredrag og parterapi.

Høj kvalitet of faglighed
Jeg har de seneste år specialiseret mig særligt i eksistentiel terapi og er blevet så nørdet omkring det, at jeg holder kurser for psykologer, studerende og andre faggrupper i tilgangen. Ved siden af terapien og min kursusvirksomhed skriver jeg artikler og fungerer som ekstern supervisor i institutioner og organisationer – både på lederniveau og medarbejderniveau.

Min tilgang til terapi
Terapi er i mine øjne først og fremmest et personligt møde mellem mennesker. Jeg er hverken tilhænger af manualiseret terapi eller standardiserede behandlingspakker, men sætter i stedet gennemsigtighed højt og bruger mig selv aktivt i terapien. Vi mennesker lever ikke i et vakuum og bør ikke reduceres til en diagnose eller sættes i kasser. Alle fortjener derimod at blive mødt i øjenhøjde med både nysgerrighed, varme, åbenhed og respekt.

Om mulighed for positiv forandring
Psykiske symptomer beskrives ofte som sygdomme, der rammer den enkelte og skal kureres. Et mere konstruktivt og nuanceret syn på symptomerne er at forstå dem som en naturlig modreaktion fra kroppen eller sindet, der forsøger at få vores opmærksomhed – eksempelvis fordi omstændigheder i vores liv eller omgivelser gør, at vi er nødt til at forholde os til os selv på en ny måde, eller bør sige til eller fra over for noget. I terapien hjælper jeg blandt andet mine klienter med at opbygge en større psykologisk fleksibilitet, få en bedre forståelse af dem selv og deres følelser, reaktionsmønstre, omgivelser og relationer, samt med at blive i stand til at skabe positive forandringer i deres liv baseret på egne værdier og ressourcer.

Baggrund / Erfaring
– Privatpraktiserende psykolog
– Kursusholder
– Individuel supervisor
– Gruppesupervisor
– Skribent
– Psykologisk Korttidsrådgivning
– Valmuen, Specialinstitution For Heroinbehandling
– Specialenheden Forchhammersvej
– Underviser
– Iværksætter
– Professionel trommeslager
– Elitesportsudøver og træner

Læs mere om mig på psykolog-samtale.dk

Kontakt Jonas

Kontakt

Mail: jonas@eksi.dk

Tel: + 45 6080 1686

Gammel mønt 14, 1. sal,
1117 København K