Jonas Bøyesen Jarlkov

Autoriseret Psykolog / Medstifter af Det Eksistentielle Hus

Jonas Bøyesen Jarlkov

Mit navn er Jonas Bøyesen Jarlkov. Jeg er 39 år, uddannet psykolog (cand. psych. aut.), autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg tilbyder både terapi, kurser, foredrag, workshops, individuel supervision, gruppesupervision og parterapi.

Høj kvalitet of faglighed
Jeg har de seneste år specialiseret mig særligt i eksistentiel terapi og er blevet så nørdet omkring det, at jeg holder kurser for psykologer, studerende og andre faggrupper i tilgangen. Ved siden af terapien og min kursusvirksomhed skriver jeg artikler og fungerer som ekstern supervisor i institutioner og organisationer – både på lederniveau og medarbejderniveau.

Min tilgang til terapi
Terapi er i mine øjne først og fremmest et personligt møde mellem mennesker. Jeg er hverken tilhænger af manualiseret terapi eller standardiserede behandlingspakker, men sætter i stedet gennemsigtighed højt og bruger mig selv aktivt i terapien. Mine erfaringer fra flere end 4.000 psykologsamtaler stemmer overens med de seneste årtiers forskningsresultater, som bekræfter at en god og autentisk relation mellem klient og terapeut er afgørende for, at terapien får en positiv effekt. Vi mennesker lever ikke i et vakuum og bør ikke reduceres til en diagnose eller sættes i kasser. Alle fortjener derimod at blive mødt i øjenhøjde med både nysgerrighed, varme, åbenhed og respekt.

Kontakt Jonas
Kontakt

Mail: jonas@eksi.dk
Tlf: 60 90 92 93


Det Ekisistentielle Hus
Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K