IIa

IIa

Fænomenologien i terapi

I dag skal vi for første gang bevæge os ind i det terapeutiske rum med den viden, som vi nu har fra grundlagsteorien.  Vi skal arbejde med den første del af fænomenologiske metode – den deskriptive forholdemåde.

Vi vil lave øvelser individuelt og i grupper.