II

II

Filosofisk-fænomenologisk kort 
Husserl og fænomenologi

De næste to dage skal vi beskæftige os med den klassiske fænomenologi.
Først vil Anders gennemgå endnu et kort til forståelse af, hvordan fænomenologien placerer sig i forhold til andre tilgange til verden. Kortet vil vi anvende undervejs i uddannelsen.
Herefter får vi besøg af filosof Kasper Lysemose, der vil undervise os i Edmund Husserls projekt og åbne hans tanker for os. Dette fører frem til næste undervisningsgang, hvor Trine vil tage os igennem hvad det vil sige at have en fænomenologisk tilgang til terapi.