II


II
Et fænomenologiske kort og
Husserl og fænomenologi


De næste to dage skal vi beskæftige os med den klassiske fænomenologi.

Kasper Lysemose vil give os en introduktion til “Hvad er fænomenologi?”


Herefter vil 
Kasper undervise os i Edmund Husserls projekt og åbne hans tanker for os. Dette fører frem til næste undervisningsgang, hvor Trine vil tage os igennem hvad det vil sige at have en fænomenologisk tilgang til terapi