X

X

Stress

Mange almindelige måder at forstå stress på, som en udefrakommende overbelastning og utilstrækkelighed, viser sig at være i sig selv utilstrækkelige. Med andre ord må vi for at være tidssvarende forstå stress som noget endogent fremfor noget eksogent.

Hvordan dette skal forstås forklarer Anders om formiddagen, og om eftermiddagen taler vi om, hvordan vi støder på stress i terapi, og hvordan vi kan møde det.


Dato: 23.8.24
Tid: 9-16