Terapeutisk efteruddannelse på specialistniveau for psykologer og andre faggrupper.

I 2019 stiftede vi Det eksistentielle hus. Vi ville have et hus, hvor vi sammen kunne mødes omkring det eksistentiel-fænomenologiske menneskesyn.

Vores vision er at sætte det eksistentielle og det fænomenologiske blik på landkortet bl.a. ved at undervise psykologistuderende på KU, holde små introkurser samt afholde kurser og efteruddannelse på specialistniveau for psykologer og andre faggrupper.

Derfor er det en kæmpe glæde, at vi nu har muligheden for at udbyde Danmarks eneste efteruddannelse i eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi – både en 2-årige efteruddannelse samt et kursus på 30 timer – anden teoretisk referenceramme.

Anden teoretisk referenceramme 2 årige efteruddannelse for psykologer og andre faggrupper

Kontakt

Det Eksistentielle Hus

Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K

Tlf.: (+45) 60 90 92 93

Email: info@eksi.dk