IV

IV

Livsverden og
menneskelig væren

Følelser og det førrefleksive

Denne gang skal vi stifte bekendtskab med den måske største og vigtigste fænomenolog, Maurice Merleau-Ponty, der har bidraget med forståelse for, hvordan vi er kropsligt til samt hvordan rummet og tingene giver sig for os.

Vi får besøg af Lektor i psykologi Casper Feilberg (AAU), der vil åbne Merleau-Pontys verden for os. På andendagen vil Trine tage os igennem, hvordan Merleau-Pontys indsigter kan anvendes i terapi.


Dato:
18.8.23
Tid:
9-16