Formål, mål og uddannelsesplan


Den 2-årige specialistuddannelse i psykoterapi
Referenceramme: Eksistentiel

Formål
● Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en grundig indføring i eksistentiel fænomenologisk grundlagsteori for herigennem at udvikle eksistentielle fænomenologiske kompetencer på specialist niveau.
● Uddannelsen vil kvalificere deltagerne til at udføre psykoterapi ud fra den eksistentiel fænomenologiske referenceramme.

Mål

● At opnå en psykoterapeutisk specialistuddannelse i eksistentiel fænomenologisk psykoterapi
● At opnå psykoterapeutiske kompetencer og færdigheder til selvstændigt at udføre eksistentiel fænomenologisk psykoterapi på specialistniveau.
● Deltageren vil lære at forstå klienters livsproblemer ud fra den eksistentiel fænomenologisk forståelsesramme.
● Deltageren vil i uddannelsesforløbet lære de grundlæggende eksistentiel fænomenologiske færdigheder, således at han/hun efter uddannelsen er i stand til selv at varetage individuelle terapiforløb.

Undervisningsform
● Uddannelsen er tilrettelagt i moduler workshops med relateret træning og øvelser.
Der vil blive benyttet:
▪ teoretisk undervisning ud fra de beskrevne workshops
▪ brug af video som illustration af specifikke interventioner
▪ modellering/demonstration til brug for illustration, træning og diskussion
▪ guidet og superviseret træning og øvelser
▪ konkrete eksempler fra klientsager

● Uddannelsen er tilrettelagt med høj grad af deltagerinddragelse.
● Supervisionen vil foregå i grupper med max af 7 deltagere. Der stilles krav om aktiv deltagelse som bl.a. videofremlæggelse, træning af terapeutiske færdigheder samt bearbejdning af egne livstemaer.

Indhold jf. DP’s og DPS’s retningslinjer
Teori & Metodetræning 106 timer,  Supervision 60 timer (max. 7 deltagere).
Udført terapi : min. 2 parallelle terapeutiske forløb
Eksamen: gennemgang og godkendelse af
eksamen foretages af supervisore

Godkendelser
Dansk Psykologforening: Uddannelsen er godkendt under specialiseringsmodul i Psykoterapi for voksne 12.4.4.2.2 indenfor den eksistentiel referenceramme, samt under specialiseringsmodul i sundhedspsykologi for voksne 11.4.4.2.2

Deltagere

Påbegyndelse af specialistuddannelsen i psykoterapi for psykologer forudsætter opnået autorisation eller klinisk erfaring i minimum 2 år.
Der vil højst være 25 % af deltagerne der har en anden akademisk baggrund end cand. psych.

Undervisere:

Anders Fogh Jensen, Ph.D. fra Københavns Universitet og Diplomé d’Études Approfondies fra Sorbonne, Paris.
Trine Garff, cand. psych., aut. psykolog samt specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi. Ekstern lektor ved Københavns universitet

Gæsteundervisere:

Casper Feilberg, cand. psych, Ph.D. og lektor i psykologi. Lektor ved Ålborg Universitet
Kasper Lysemose, filosof, Ph.D. ved Københavns Universitet.
Christian Hjortkjær, filosof, Ph.D ved København Universitet

Supervisor:

Line Neustrup, cand. psych., aut. psykolog samt specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi.
Trine Garff, cand. psych., aut. psykolog samt specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi.

Lokalitet:

Undervisning foregår i La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg
Supervision foregår i Det Eksistentielle Hus, Gl. Mønt 14, 1.sal., 1117 København K

Fremmøderegler
I henhold til DP’s krav om tilstedeværelse skal man deltage i alle workshops. Man må have max 10 % fravær. Der ydes ikke erstatning for fravær i undervisningen/supervision.

Bevis

Efter endt uddannelse udstedes bevis med angivelse af indhold og omfang af teoretisk undervisning og supervision.
Beviset uddeles ved den afsluttende supervision, hvor der vil blive afholdt en lille reception.

Tilmelding & Handelsbetingelser:

Tilmeldingen sker ved at skrive til kursus@eksi.dk. Når du har modtaget svar, er du tilmeldt. Du er altid velkommen til at skrive til Trine, såfremt du spørgsmål el. lign. på trine@eksi.dk
Handelsbetingelser: Tilmelding til uddannelsen og supervision er bindende. Ved afmelding mere end 12 uger før uddannelsens start opkræves et administrationsgebyr på DKK 2500. Afmeldes der mellem 12 og 6 uger før faktureres den tilmeldte 25% af det samlede gebyr. Ved afmelding mindre end 6 uger før afholdelse faktureres den tilmeldte 50% af det samlede gebyr. Ved afmelding mindre end 3 uger før kursusstart hæfter den tilmeldte for 100% af det samlede gebyr. Disse regler gælder også såfremt du som deltager har valgt delbetaling ved tilmelding.

UndervisningsplanSupervisionsplan