Forhåndsgodkendt af DP, 30 timer

Kursus i Eksistentiel-fænomenologisk terapi


Stift bekendtskab med den eksistentiel-fænomenologiske grundlagsteori og psykologi, og bliv trænet i de terapeutiske greb og positioner, som hører til denne tilgang. 

Søren Kierkegaards forståelse af at “hjælpe en Anden” anvendes som et vejkort, og igennem  oplæg, øvelser og diskussion vil vi langsomt inddrage andre store eksistentielle tænkere og psykologer, så vi bliver klogere på det landskab, som hedder eksistentiel-fænomenologisk  psykologi og terapi.

På kurset vil I ligeledes lære, hvordan eksistentiel-fænomenologisk grundlagsteori kan integrere og rumme mange forskellige ideer, modeller og tilgange til terapi. Derfor er dette kursus et oplagt valg i forbindelse med “anden teoretisk referenceramme”.


Forhåndsgodkendt af DP:
4.3.99. Psykotraumatologi Øvrige, 30,00; 15.3.99. Klinisk Neuropsykologi Øvrige 30,00;
13.4.4.2.3. Behandling (42 timer)18,00; 16.4.4.2.2.3. Psykoterapeutiske metoder, specifikt rettet mod ældre klienter/grupper (24 timer) 30,00; 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) Eksistentiel/humanistisk 30,00; 11.4.4.2.2. Teori og Intervention i det kliniske arbejde (90 timer) Uddannelse retning Voksne

Tilbagemeldinger fra kursister

Jeg fandt kurset utrolig praksisrelevant og givende – både faglig ift. mine klienter, men i særdeleshed også personligt. Det kan varmt anbefales.

Kurset giver i sjælden grad anledning til refleksion over egen praksis, og kan anbefales når, man er parat hertil.

Et helt fantastisk kursus! Konkrete praktiske værktøjer og solid indføring i teorien. Min eksistentielle og fænomenologiske rejse er lige begyndt.